ÚJRA MEGNYITJUK A TEMPLOMOKAT!

Szeretett Testvéreink!

Istenünk iránti hálaadással és nagy örömmel hirdetjük, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa 2020. 05. 11-től a vidéki gyülekezetek számára engedélyezi az istentiszteletek és egyéb gyülekezeti alkalmak megtartását. Ezért a ránk következő vasárnaptól (2020. 05. 17.) hívunk és várunk mindenkit, hogy együtt adjunk hálát az Úrnak és részesüljünk Igéjének üzenetéből.

A tőlünk elvárt felelősség és a biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében a következők betartását kérjük a Testvérektől:

  1. Minden alkalmat a lehető legnagyobb térben, a Templomban tartunk, ahol biztosított az egymástól tartott min. 1,5 m távolság. Ennek megfelelően kérjük a Testvéreket, hogy ne a megszokott helyükre üljenek, hanem minden padsorban maximum 3 ember foglaljon helyet!
  2. Kérjük, hogy továbbra is tartsák be a higiéniai előírásokat! Az istentiszteletek végén szokásos kézfogást mellőzzük!
  3. Az eddig hetente kézbesített Református VÁM c. lapunkat ezentúl csak korlátozott számban lesz elérhető. Csak azoknak kézbesítünk, akik igényüket a harangozók felé jelzik.
  4. Az első közös úrvacsorai alkalmunk a pünkösdi úrvacsorás istentisztelet lesz.

Istentiszteleteinket a szokott időpontokban fogjuk megtartani, tehát Mezőpeterden 9 órától, míg Váncsodon és Ártándon 10 órától.

A találkozás reményében Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk Testvéreink életére!

2020. május 11.

Felhősi Anna és Felhősi András Imre

lelkipásztorok

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment