Teremtés Hete – 2019. szeptember 30.- október 5.

Kedves Testvéreink!

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében minden évben megemlékezünk a Teremtés Hetén arról, hogy mekkora kincset adott Isten nekünk a teremtettségben. Emellett ez a hét arra is felhívja a figyelmünket, hogy keresztyén emberként különlegesen fontos feladatunk, hogy óvjuk és őrizzük – lehetőségeinkhez képest minden eszközzel – a teremtett világot.

Isten az embert úrrá tette a természet felett, de “az ember azelőtt tanult meg uralkodni a természeten, mielőtt megtanult volna önmagán uralkodni.” (Albert Schweitzer). A keresztyénségnek meg kell tanulnia , hogy Isten uralkodása nem zsarnoki hatalom, hanem a gondviselő szeretet. Ezt az uralkodást kell megtanulnunk és megélnünk.

A MEÖT által közzétett evangelizációs füzet, amelyben a hét minden napjára áhítatokat és imádságokat találunk, letölthető.

teremtes_hete_2019_szines_vegleges

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment