Nyílt levél

Kedves Testvéreim!
Mint már előttem sokan megtették, én is hadd emlékeztessek mindenkit, hogy a jelen válság jól mutatja, hogy betegségek, válsághelyzetek voltak, vannak és lesznek e földi életben. Bármennyire is szeretnénk istenek lenni és mindenre megtalálni az ellenszert és a megoldást, ez a hatalom egyikünk kezébe se adatott. Ellenben van egy szerető Istenünk, Aki hatalmasabb minden betegségnél és emberi gonoszságnál és még a halálból is kimenti az övéit.
Ezekben az időkben még inkább fontos, hogy vigyázzunk önmagunkra és egymásra. Az Ige arra tanít minket, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is szeressük Istent és a felebarátainkat, így minden tőlünk telhetőt (bármily kicsinek is tűnik), tegyük meg.
A legfontosabb pedig , hogy imádkozzunk a betegekért és a gyászolókért. Miért?
Először is, mert hisszük és valljuk, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, válaszol rá. Az imádság annak is a lehetősége, hogy belássuk: “sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38-39) Emellett csakis így élhetjük át, hogy nem arra van szükség hogy “kis istenként” mindenhatósdit játszunk, vagy összetörten rettegjünk, hanem igaz emberként, hittel éljünk.
Másodszor: sehova nem vezet, ha összeesküvés-elméleteket szövünk, vagy magát, Istent tesszük felelőssé a történtekért. A kegyelem idejét éljük és ha valami, akkor a saját hitetlenségünk és az ebből fakadó cselekedeteink ítélnek el és ítélnek meg minket. Ne félelemből közeledjünk Istenhez, menjünk el a templomokba vagy éppen kulcsoljuk imára a kezünket, mert Ő nem ítélni, hanem megmentni akar. Böjt idején az Ő megmentő tettét szemléljük Jézus Krisztus áldozatában. Csak gondoljunk bele, hogy hogyan maradunk meg a későbbi korok emlékezetében: a korszak, amely az önzése és hamis önbizalma miatt kudarcot vallott, vagy a generáció, amely megértve az idők üzenetét hittel és bátorsággal állt helyt a nagy megpróbáltatásban.
Ezért ne legyen – mert nem is lehet – kifogás, ha a kényelmünk vagy az egónk miatt igaz lesz ránk Einstein mondása: “a világban azokkal van a legnagyobb baj, akik látják a rosszat és mégsem tesznek ellene semmit sem.”
E gondolatokkal hívunk és várunk a gyülekezet közösségébe és szólítunk fel mindenkit, hogy imádkozzon Isten Országáért és az Ő akaratáért.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment